Skolerute 2017 - 2018 for Solberg skole

 

17.08 Skolestart

02.10 t.o.m. 04.10 Høstferie

27.10 FRI (Kursdag AFK)

21.12  t.o.m. 01.01 Juleferie  

19.02 t.o.m. 21.02 Vinterferie

26.03 t.o.m. 03.04 Påskeferie

26.04 og 27.04 FRI (Kursdager AFK)

01.05 FRI

10.05 FRI Kristi himmelfartsdag

17.05 FRI

18.05 FRI inneklemt dag

21.05 FRI

22.06  Siste skoledag