Visjon

Visjon for Solberg skole

hjerte og hjerne

Hjerte og hjerne

Solberg skole gjør en forskjell for barn og unge med epilepsi.

Solberg skole ønsker å være i kontinuerlig utvikling. Vi vil ivareta elevenes behov for tilrettelagt og spesialpedagogisk undervisning og forstår læring som en konsekvens av trivsel og mestring.