I framtiden trenger du ikke lese og skrive, du skal bare lytte og snakke!

I framtiden trenger du ikke lese og skrive, du skal bare lytte og snakke!

Solberg skole har det siste året prøvd ut tale til tekst som skrivemetode for de elevene som synes skriving er vanskelig. Alle elever produserer tekst raskere med diktering, og for de som har dysleksi, skrivevansker eller motoriske vansker er diktering mye mer effektivt enn skriving med blyant eller tastatur. I tillegg er dikteringsprogrammene gode på rettskriving.

Tale til tekst finnes nå på de fleste mobiltelefoner og nettbrett og har også kommet i OneNote og Word. Kvaliteten varierer. Mange skoler kjenner funksjonen fra Google dokumenter. Her kan man også skrive flere sammen i samme dokument. Tjenesten er gratis.

For de som har svært store vansker med skriving har det kommet et nytt dikteringsprogram, TUVA, som er utviklet av Max Manus på oppdrag fra Arbeids- og Sosialdepartementet. Programmet er tilgjengelig fra hjelpemiddelsentralen, men dysleksi er i seg selv ikke tilstrekkelig til å få programmet. Det er planer om en enklere variant for dyslektikere i 2018.

Solberg skole har fått en avtale om lisenser til veiledning og utprøving av TUVA.

http://www.maxmanus.no/Aktuelt2/Max-Manus-lanserer-Tuva

Statped har mer informasjon om diktering: http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/skriving-og-teknologi/diktering/