Praktisk informasjon for elever på 1.-7.trinn

 

Elevene må ha med seg:

  • skolebøkene sine
  • gymsko til bruk i gymsalen
  • arbeidsplaner eller ukeplaner

Dersom hjemskolen ikke benytter planer, er det fint om eleven kan ha med en liten oversikt over hva eleven bør jobbe med under oppholdet.

Eleven kan bruke egen pc, men vi har også tilgjengelige pc'er på skolen.

Dokumenter og papirer

Hvis det foreligger sakkyndig vurdering fra PPT og IOP/IODP, så ta med disse. Dette er spesielt viktig for de elevene som er inne til en tverrfaglig utredning.

 

Skolerute

Kontaktperson

Lise Tråholt

E-post Lise.Traholt@solberg.afk.no