Skoledagen

Elever på 1.-7.trinn har skoletilbud fra kl.8.45 – kl.12 hver dag.

Elever på 1.-7.trinn har skoletilbud fra kl.8.45 – kl.12 hver dag. Elevene på 5.-7.trinn har i tillegg en dag med ettermiddagsundervisning i fra kl.13-14.30. Ettermiddagsundervisningen består enten av gym, musikk eller kunst og håndverk. Gruppestørrelsene varierer som oftest fra 2-5 elever.

Elevene jobber primært med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning på sitt nivå. I tillegg er det timer med kunst og håndverk, musikk og gym.

Elevene får tilpasset undervisning med fokus på motivasjon, mestring og læring. For elever med IOP (individuell opplæringsplan) eller IODP (individuell opplæring-og deltakelsesplan) tilrettelegges undervisningen så godt som mulig til innholdet i planen. Digitale verktøy er tilgjengelig og brukes i undervisningen.

Skoledagen starter som regel med presentasjon av dagsplan og en felles læringsaktivitet. Deretter varierer skoledagen med individuelt arbeid og felles aktiviteter.