IKT ved Solberg skole

Solberg skole har et raskt og robust trådløst nett tilgjengelig for elever som har med seg egen PC eller andre mobile enheter.
I klasserommene finnes det også stasjonære PCer for elevene.
Vi har også nettbrett som kan benyttes av elevene.
I barneskolegruppene benyttes også SMARTboard.
Felles for all bruk av IKT er at vi vektlegger bruk av pedagogisk programvare som fremmer læring.