Praktisk informasjon

Det er tre kontaktlærere knyttet til gruppen, som har ansvaret for «sine» elever og eventuell kontakt med hjemskoler mm. I tillegg har vi en lærer som underviser i matematikk, gym og musikk – og en kunst- og håndverklærer.

Nye elever som aldri har vært på Solberg skole før, blir som regel tatt imot sammen med sine foresatte og det utveksles nødvendig informasjon omkring eleven og skolearbeidet.

Vi forutsetter at elevene har med seg nødvendige bøker for å kunne følge med på hjemskolens planlagte arbeider, men vi har en del læreverk i fagene norsk, engelsk og matematikk for 8. – 10. trinn som kan lånes. Vi har også en del bøker/oppgaver og programmer for spesialundervisning.

Hva skal du ha med deg?

  • Lærebøker og arbeidsbøker
  • Ukeplaner
  • Brukernavn og passord til Fronter eller It’s-learning
  • Egen PC hvis du har dette.
  • Gymtøy
  • Timeplan

 

Skolerute