Skoledagen

Teori, gym, musikk, kunst og håndverk

Ungdomsskole og videregående er en hyggelig gruppe med elever fra hele landet. Vi har et stort klasserom der vi vanligvis er mellom 5 og 12 elever og 2 eller 3 lærere. Det meste av tiden vil du arbeide med egne arbeidsplaner og lekser fra skolen din. Vi kan hjelpe deg med alle fag på ungdomsskolen og de fleste fag på videregående.

Vi har også felles timer i gym, musikk og kunst og håndverk.

Mandag og tirsdag er «lange dager» med undervisning fra 8.45 til 14.30, de andre dagene er undervisningen ferdig kl. 12.00. Totalt tilbyr vi 24 undervisningstimer pr. uke – foruten teorifagene er det 3 timer gym, 3 timer kunst & håndverk og 1 time musikk.

Hver dag kl. 10.15 har vi en liten pause hvor det serveres frukt, vann og te for de som ønsker det.

Mellom kl. 12 og 13 går alle elever tilbake til sin avdeling for å spise.