Voksenopplæring

Alle som har voksenopplæring har tilbud om å delta på ungdomsskole og videregående-gruppa på skolen. Her kan vi hjelpe deg med de grunnleggende fagene, og du kan få hjelp med PC og printer.

Vi har også felles timer i gym, musikk og kunst og håndverk, og har det hyggelig sammen i pausene.

Det er viktig at du har med deg lærebøker og skolesaker til oppholdet.