Informasjonsskriv til foresatte og elever

Worddokument med teksten under

 

Kjære elev/foreldre/foresatte

 

Vi ønsker deg / dere velkommen til Solberg skole under oppholdet på Spesialsykehuset for epilepsi.

Pasienter som har opphold på sykehuset mer enn 3 dager blir tilbudt undervisning ved vår skole.

 Undervisningen er organisert i små grupper tilpasset elevenes behov.

Vi ønsker deg et godt skoleopphold. Husk å ta med:

  • relevante bøker og skoleplaner etter avtale med hjemskolen
  • eventuelt brukernavn og passord til læringsplattform
  • gymtøy, joggesko
  • egen pc og andre hjelpemidler hvis det er ønskelig

 

Hjemskolen skal ikke føre fravær for opplæring som gis i helseinstitusjoner.

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1121/Barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektroren-og-utdanningssektoren.pdf (s. 36)

  

Foreldre/foresatte bes om å levere vedlagte informasjonsskriv til rektor ved hjemskolen. 

For de av pasientene som er innlagt til tverrfaglig utredning (2 ½ uke), vil det være et utskrivningsmøte med lokale instanser siste dag. Dette avholdes som møte på SSE/Solberg skole eller som videomøte.

Det er viktig at hjemskole, PPT og evt. andre aktuelle instanser blir informert om dette møtet så tidlig som mulig, slik at denne datoen kan settes av.

 

 

For spørsmål, ta kontakt med Solberg skole, kontor tlf. 67 50 11 64

 

Vennlig hilsen

 

Anne Myklebust

rektor

 

 

 

Til skolen v/rektor

 

 

På vegne av skolen ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Solberg skole, vil vi ønske deres elev velkommen til oss under den forestående innleggelse.

 

Pasienter som har opphold på sykehuset mer enn 3 dager blir tilbudt undervisning ved vår skole.

 

For at lærerne ved Solberg skole skal kunne gi best mulig tilbud under oppholdet, ber vi hjemskolen sende oss relevant informasjon om eleven, enten pr. postgang eller med foresatte.

 

Eleven bør ha med relevante bøker og skoleplaner/IOP etter avtale med hjemskolen.

 

  • Hjemskolen skal ikke føre fravær for opplæring som gis i helseinstitusjoner.

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1121/Barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektroren-og-utdanningssektoren.pdf (s. 36)

 

 

 

NB! Følgende gjelder kun for elever som skal inn til tverrfaglig utredning (2 ½ uke):

 

 

  • Solberg skole tar kontakt med hjemskolen pr. telefon.
  • Solberg skole sender en mal på pedagogisk rapport til hjemskolen.
  • Hjemskolen fyller ut den pedagogiske rapporten og sender den i retur.
  • På utskrivingsdagen inviteres hjemskole, PPT og eventuelt andre lokale instanser til et utskrivningsmøte.
  • Dette avholdes som videomøte eller som møte på SSE/Solberg skole

 

 

 

Ta gjerne kontakt med Solberg skole, dersom det er problemstillinger vedrørende epilepsi og opplæring eller viktige fag/tema som bør følges opp.

 

 

For spørsmål: Solberg skole, kontor tlf. 67 50 11 64

 

 

Vennlig hilsen

 

Anne Myklebust

rektor