Informasjon til foresatte

Alle barn i skolealder som er innlagt på SSE i mer enn 3 dager vil få undervisning her på sykehusskolen. Skolen dekker alle trinn fra 1. klasse til og med voksenopplæring.

Elevene får undervisning i grupper tilpasset alder og behov. Her får de både felles undervisning og mulighet til å arbeide med egen plan og lekser fra hjemmeskolen. Elevene får både gym, musikk og kunst og håndverk mens de er her. Vi legger også inn en pause med litt frukt, drikke og sosial aktivitet hver dag.

Samtale med foresatte

Elever og foresatte som kommer hit for første gang har gjerne en samtale med skolen en av de første dagene. Her snakker vi litt om hvordan vi best kan tilrettelegge for eleven under oppholdet, og om det er spesielle hensyn vi må ta i forhold til epilepsi eller av andre årsaker. Eleven får en kontaktlærer her under oppholdet som foresatte og hjemmeskolen også gjerne forholder seg til.
Elever og foresatte som har vært her flere ganger tar gjerne samtaler etter behov.
Alle foresatte kan be om en ekstra samtale hvis de føler behov for dette.

Elevopplysninger

Skolen trenger noen grunnleggende opplysninger om foresatte og skole før oppholdet her. Alle får et skjema fra skolen sammen med innkallingen til SSE. Vi vil gjerne få inn dette skjemaet så tidlig som mulig. Hvis du ikke har fått skjemaet kan du finne det her.
Alle opplysninger blir selvfølgelig behandlet konfidensielt.

Fravær

Elevene får ikke fravær på hjemmeskolen når de deltar i undervisningen her. Vi kan sende bekreftelse til hjemmeskolen ved behov.

Prøver og eksamen

Vi kan tilrettelegge slik at prøver og eksamener kan tas her under oppholdet. Eleven vil da slippe å ta igjen klassen når de kommer hjem.

Hva elevene skal ha med seg

  • Lærebøker og arbeidsbøker
  • Ukeplaner med lekseplan
  • Brukernavn og passord til Fronter eller It’s-Learning
  • Egen PC hvis du har dette
  • Gymtøy

Oppholdstyper

De fleste opphold ved SSE er medisinske opphold hvor eleven kun har behov for vanlig undervisning for å følge klassen sin.

Sykehuset ber enkelte ganger om at man gjør enklere tester for å se om det er behov for videre utredning. Dette blir da gjort som en del av undervisningen.

Tverrfaglig utredning er et opphold der spesialpedagogisk kartlegging inngår som en del av utredningen.

Overføringsmøte

Tverrfaglig utredning avsluttes med ett overføringsmøte med foresatte og relevante instanser på hjemstedet. Dette er vanligvis kontaktlærer, rådgiver og PPT, men kan også omfatte BUP, fastlege og flere. Ellers deltar tverrfaglig team fra SSE. Møtene forgår enten på Solberg skole eller som videokonferanse. Overføringsmøtet gir foresatte og fagpersoner et godt grunnlag for viktige avgjørelser om skolegang og yrkesvalg for eleven det gjelder.

 

Kontaktperson

Anne Myklebust

Rektor

E-post Anne.Myklebust@solberg.afk.no

Tlf: 67501464