Informasjon til hjemskole og fagpersoner

Alle barn i skolealder som er innlagt på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i mer enn 3 dager får undervisningstilbud. Solberg skole dekker alle trinn fra 1. klasse til og med voksenopplæring.

Elevene får undervisning i grupper tilpasset alder og behov. Her får de både felles undervisning og mulighet til å arbeide med egen plan og lekser fra hjemmeskolen. Elevene får tilbud om gym, musikk og kunst og håndverk mens de er her.

Skolen er en nyttig observasjonsarena for epilepsi og anfall. Vi observerer samtidig systematisk elevenes faglige og sosiale fungering. Hvis det er noe hjemmeskolen ønsker vi skal se spesielt etter, er det fint om man tar kontakt før oppholdet.

Hva eleven bør ha med seg

  • Lærebøker og arbeidsbøker
  • Ukeplaner med lekseplan
  • IOP
  • Brukernavn og passord til Fronter eller It’s-learning
  • Egen PC hvis du har dette.
  • Gymtøy

Hvis eleven har IOP/tilpasset undervisning er det særlig viktig at de har med seg en personlig plan med arbeidshefter og oppgaver de kan arbeide med under oppholdet.

Prøver og eksamen

Vi kan tilrettelegge slik at prøver og eksamener kan tas ved Solberg skole under oppholdet.

Oppholdstyper

De fleste opphold ved SSE er medisinske opphold hvor eleven kun har behov for vanlig undervisning for å følge klassen sin.

Sykehuset ber enkelte ganger om at man gjør enklere tester for å se om det er behov for videre utredning. Dette blir da gjort som en del av undervisningen.

Tverrfaglig utredning er et opphold der spesialpedagogisk kartlegging inngår som en del av utredningen.