Overordnet lovverk

Pasientrettighetsloven §6-4 "Rett til undervisning for barn på sykehus".

Opplæringsloven §2-1 "Barn-og unges rett og plikt til grunnskoleopplæring og unges rett til videregående opplæring".

Opplæringsloven §5-1 "Rett til spesialundervisning".