Pedagogisk profil

Målet er at barn og unge med epilepsi skal ha et likeverdig opplæringstilbud. Tilpassede læringsforventninger må knyttes sammen med kunnskap om epilepsi.

Solberg skole:

  • tilrettelegger undervisningen i samråd med foresatte og hjemskole
  • gjør løpende observasjon gjennom skoledagen
  • jobber tett med sykehusets tverrfaglige team

Epilepsi kan påvirke elevenes skolehverdag og læreforutsetninger:

  • behov for re-orientering etter anfall
  • variabel dagsform
  • ulik tilgang på egne ferdigheter
  • stress- sensitivitet
  • kan påvirke hukommelse, utholdenhet, oppmerksomhet
  • kan utfordre motivasjon og selvtillit

Et tilpasset og godt skoletilbud vil være avgjørende for mestring av skolehverdagen og for fullføring av skoleløpet.

Tidlig innsats, overganger - i hele skoleløpet:

Ved epilepsidebut er det viktig å være observant på endringer i læringsutviklingen. Kompetanseoverføring må sikres ved overganger i skoleløpet. God rådgiving før valg til videregående opplæring er sentralt for økt gjennomføring.

Elevenes arbeidsmiljø:

Barn og unge med epilepsi kan møte store utfordringer sosialt og faglig. Solberg skole vil at elevene skal oppleve trygghet, mestring og trivsel.