Trygt skolemiljø

PARAGRAF 9A

 «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»

 

AKTIVITETSPLAN SOLBERG SKOLE

To tiltaksplaner

Solberg skole

  • Følge med – se, høre, notere, observere. Dokumentere i PPI – skrive i basisnotat en NB – se eget notat om 9A??
  • Gripe inn – stoppe krenkelse – stille utdypende spørsmål – samle inn informasjon – varsle sykehus og foresatte
  • Varsle rektor på Solberg skole
  • Dette gjøres i forbindelse med punkt 2 og 3
  • Sette inn tiltak – i samråd med rektor, sykehus og foresatte

 

På hjemskolen

  • Følge med – se, høre, observere. Dokumentere i PPI
  • Gripe inn – stille utdypende spørsmål
  • Varsle rektor på Solberg skole – diskutere og beslutte saksgang videre
  • Undersøke – samtale med foresatte, sykehuset, varsle hjemskole
  • Sette inn tiltak – melde hjemskole – dokumentere saksgang og tiltak